Articles

Articles

විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ අවිද්‍යාව

අප කුඩා කල පටන් පාසලේදී විද්‍යාවේ මූලාරම්භය ලෙස  විද්‍යාත්මක  ක්‍රමය හදාරති. විද්‍යාත්මක ක්‍රමය පදනම් කරගනිමින් විද්‍යාත්මක සංකල්ප තේරුම් ගැනීමටත් නව විද්‍යාත්මක සංකල්ප ගෙනහැර දැක්වීමටත්  අප හට හැකියාව ඇත.එනමුත් මෙම විද්‍යාත්මක ක්‍රමය සර්ව සාධාරණ ක්‍රමයක්ද ? විද්‍යාත්මක ක්‍රමයෙන් විස්තර කළ නොහැකි සියල්ල ව්‍යාජ විද්‍යාවන් ද?ස්වභාදහමේ සියලු සංසිද්ධීන් විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට යටත් ව සිදු වේද?. මෙම ලිපියේ අරමුණ …

විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ අවිද්‍යාව Read More »

 106 total views,  2 views today

Will NFT rush put science at stake?

Is the practice of auctioning non-fungible tokens (NFT) based on scientific data an interesting art trend, a disaster for the environment, or the future of commercialized genomics? The strange market for non-fungible tokens (NFTs) is expanding, with anything from visuals to music recordings to all kinds of digital art. Science is also joining the bandwagon …

Will NFT rush put science at stake? Read More »

 94 total views,  1 views today

Did Neanderthals discover antibiotics before us?

Neanderthals have used painkillers and penicillin antibiotics, according to a study of their teeth. The study found that a sick Neanderthal man was accustomed to peeling a plant containing the chemical aspirin. It also appears that Neanderthals used penicillin long before modern antibiotics were developed. Evidence of this can be found in the DNA of …

Did Neanderthals discover antibiotics before us? Read More »

 100 total views,  2 views today

Photography in Science

In 1839, Louis-Jacques-Mandé Daguerre claimed  that he had developed a photographic imaging device known as the daguerreotype, which eventually developed into photography. People expected photography would be only used to capture memorable moments at the time and they had no idea that photography would play an increasingly essential role in science. Rather than using a …

Photography in Science Read More »

 300 total views,  2 views today

කොළඹ මුහුදට කිඹුල්ලු ආ හැටි…!

මේ දිනවල බොහෝ කතා බහට ලක්වෙන දෙයක් තමා කිඹුලන් මුහුද ආශ්‍රිතව ගැවසෙන්නේ කොහොමද? මුහුදු ජලයෙන් ඔවුන්ට බලපෑමක් නැද්ද ? යන්න. පසුගියදා කිමුදුම්කරුවෙකු කිඹුලෙකුගේ පහරදීමට ලක් වීම නිසා මිය යාමත්, ඒ සති කිහිපයයෙහි තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක කිඹුල් ප්‍රහාර වාර්තා වීමත් නිසා දැඩි අවදානයක් මේ සදහා යොමු වී තිබෙනවා. ලංකාවේ කිඹුලන් විශේෂ 2ක් හමුවන  අතර ඔවුන්ගෙන් ගැට …

කොළඹ මුහුදට කිඹුල්ලු ආ හැටි…! Read More »

 200 total views,  2 views today

An Analysis of Rate of Progression and Associated Risk Factors of Chronic Kidney Disease of Uncertain Etiology in Sri Lanka.

Thilini W Hettiarachchi1, Thilini Sudeshika2, Buddhi N T. Fernando1, Hemalika T Abeysundara3, Rusiru D Hemage1, Zeid Badurdeen1, Rajitha Hanarasinghe1, Sulochana Wijetunge4, Nishantha Nanayakkara5 1 Center for Education, Research and Training on Kidney Diseases, Faculty of Medicine, University of Peradeniya, Sri Lanka 2 Department of Pharmacy, Faculty of Allied Health Sciences, University of Peradeniya, Sri Lanka …

An Analysis of Rate of Progression and Associated Risk Factors of Chronic Kidney Disease of Uncertain Etiology in Sri Lanka. Read More »

 136 total views,  2 views today

Omicron – Will it be the finalist?

The Omicron variant likely will spread more easily than the original SARS-CoV-2 virus and how easily Omicron spreads compared to Delta remains unknown. CDC (Centre for Disease Control and Prevention) expects that anyone with Omicron infection can spread the virus to others, even if they are vaccinated or do not have symptoms. However, researchers have …

Omicron – Will it be the finalist? Read More »

 210 total views,  2 views today

මනස්කාන්ත වු උතුරු එළි හෙවත් “Northern Lights”

  ශතවර්ෂ ගණනාවක් පුරා, මිනිසුන් උතුරු එළි හෙවත් “Northern Lights” නමැති සංසිද්ධිය ගැන මවිතයට පත් වු අතර, ඒවා ඔවුන්ට හැකි මාර්ගවලින් පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ කළහ. විවිධ ජනප්‍රවාද, මිතයාවන් සහ අද්භූත බලවේග  ඔවුන් ඒ සඳහා උපයෝගී කරගනු ලැබුවා​. මෙම උතුරු එළි අවුරෝරා aurora යන නාමයෙන් හදුන්වන අතර එහි විද්‍යාත්මක නාමය aurora borealis වේ. එය බොහෝ සෙයින් …

මනස්කාන්ත වු උතුරු එළි හෙවත් “Northern Lights” Read More »

 280 total views,  2 views today

“සුවද දැනී…දැනී …දැනෙනවා..!”

                                              ඕනෑම සුවදක් ආග්‍රහණය කර එය අපට ප්‍රිය උපදවන සුලුදැයි නොඑසේනම් අප්‍රියජනකදැයි තීරණය කිරීමට ක්ෂණයකින් හැකිවුවත් අපට සුවඳ දැනෙන ආකාරය හා බැදුණු සියලුම යාන්ත්‍රණ තේරුම් ගැනීම අසීරුය. එය වඩා සංකීර්ණ වන්නේ රස දැනීමද …

“සුවද දැනී…දැනී …දැනෙනවා..!” Read More »

 264 total views

Humanity in Scientific Research

-“Human subjects are not objects for researchers to be handled as they desire” Between 20 November 1945 and 1 October 1946, notable trials were held at Nuremberg, Germany. Among the trials involving German army personnel, the “Doctor’s trial” had a significant impact on the future of scientific research. It was an eye opener for the …

Humanity in Scientific Research Read More »

 90 total views